Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού "Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της Πράξης «Innovation Greece: Innovation skills»" - Innovation Greece
1387
post-template-default,single,single-post,postid-1387,single-format-standard,bridge-core-3.1.6,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.4.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive
 

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού “Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της Πράξης «Innovation Greece: Innovation skills»”

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού “Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της Πράξης «Innovation Greece: Innovation skills»”

Η Ελληνική ‘Ενωση Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – Innovation Greece προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της Πράξης «Innovation Greece: Innovation skills» με Κωδικό ΟΠΣ 5035156, της οποίας είναι Δικαιούχος και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με την υπ αρ. πρωτ. 174/35/Α3/13.01.2021 (ΑΔΑ 9ΟΣΔ46ΜΤΛΡ-Γ4Υ) απόφαση ένταξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας – τιμής.