Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού “Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης της Ελληνικής Ένωσης Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» - Innovation Greece
1404
post-template-default,single,single-post,postid-1404,single-format-standard,bridge-core-3.1.6,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.4.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive
 

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού “Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης της Ελληνικής Ένωσης Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού “Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης της Ελληνικής Ένωσης Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Η Ελληνική ‘Ένωση Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – Innovation Greece προκηρύσσει Ανοικτό, Διεθνή, ηλεκτρονικό, διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου των ενεργειών κατάρτισης/πιστοποίησης στο πλαίσιο της Πράξης «Innovation Greece: Innovation skills» με Κωδικό ΟΠΣ 5035156, της οποίας είναι Δικαιούχος και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με την υπ αρ. πρωτ. 174/35/Α3/13.01.2021 (ΑΔΑ 9ΟΣΔ46ΜΤΛΡ-Γ4Υ) απόφαση ένταξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.