Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων της 3ης Επιλογής Ωφελουμένων της Πράξης «Innovation Greece: Innovation Skills» (MIS) 5035156 (Χρονική Περίοδο Υποβολής Αιτήσεων: από 26/07/2023 έως 24/08/2023) - Innovation Greece
1557
post-template-default,single,single-post,postid-1557,single-format-standard,bridge-core-3.1.6,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-30.4.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive
 

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων της 3ης Επιλογής Ωφελουμένων της Πράξης «Innovation Greece: Innovation Skills» (MIS) 5035156 (Χρονική Περίοδο Υποβολής Αιτήσεων: από 26/07/2023 έως 24/08/2023)

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων της 3ης Επιλογής Ωφελουμένων της Πράξης «Innovation Greece: Innovation Skills» (MIS) 5035156 (Χρονική Περίοδο Υποβολής Αιτήσεων: από 26/07/2023 έως 24/08/2023)

Ανακοίνωση της κατάστασης προσωρινών αποτελεσμάτων, για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν και πρωτοκολλήθηκαν την χρονική περίοδο από 26/07/2023 έως 24/08/2023, για τη συμμετοχή στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της Πράξης «Innovation Greece: Innovation Skills», με βάση το από 25/08/2023 Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων της Ελληνικής Ένωσης Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – Innovation Greece.

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων 3ης Επιλογής (εδώ)

1. Πίνακες Επιτυχόντων & Επιλαχόντων (εδώ)

2. Πίνακας Απορριπτέων (εδώ)

3. Πίνακας Αιτήσεων που δεν αντιστοιχούν στις Περιφέρειες της Πρόσκλησης (εδώ)

4. Πίνακας Μη Οριστικά Υποβεβλημένες Αιτήσεις (εδώ)