Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων της 1ης Επιλογής Ωφελουμένων της Πράξης «Innovation Greece: Innovation Skills» (MIS) 5035156 (Χρονική Περίοδο Υποβολής Αιτήσεων: από 18/01/2023 έως 10/02/2023) - Innovation Greece
1484
post-template-default,single,single-post,postid-1484,single-format-standard,bridge-core-3.0.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,no_animation_on_touch,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-29.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων της 1ης Επιλογής Ωφελουμένων της Πράξης «Innovation Greece: Innovation Skills» (MIS) 5035156 (Χρονική Περίοδο Υποβολής Αιτήσεων: από 18/01/2023 έως 10/02/2023)

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων της 1ης Επιλογής Ωφελουμένων της Πράξης «Innovation Greece: Innovation Skills» (MIS) 5035156 (Χρονική Περίοδο Υποβολής Αιτήσεων: από 18/01/2023 έως 10/02/2023)

Ανακοίνωση της κατάστασης αποτελεσμάτων, για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν και πρωτοκολλήθηκαν την χρονική περίοδο από 18/01/2023 έως 10/02/2023, για τη συμμετοχή στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της Πράξης «Innovation Greece: Innovation Skills», με βάση τα από 18/03/2023 & 29/03/2023 Πρακτικά της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων της Ελληνικής Ένωσης Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – Innovation Greece.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ης Επιλογής (εδώ)

1. Πίνακες Επιτυχόντων & Επιλαχόντων (εδώ)

2. Πίνακας Απορριπτέων (εδώ)

3. Πίνακας Μη Οριστικά Υποβεβλημένες Αιτήσεις (εδώ)